Home Home      Inhoudsopgave Inhoudsopgave     

VACCINATIES
Vaccinaties

Als er één terrein is dat aantoont dat algemeen maatschappelijk aanvaarde ideeën niet onderbouwd hoeven te zijn door gedegen wetenschappelijk onderzoek, is het wel op het terrein van de (kinder-)vaccinaties (ref.).

Het principe waarop vaccins gestoeld zijn, namelijk dat als je het lichaam blootstelt aan een kleine hoeveelheid ziektekiemen, dat het afweersysteem hier dan antistoffen tegen ontwikkelt die vervolgens ook beschermend werken tegen grotere aanvallen van die pathogenen, klopt op zich wel.

Maar de bloedbaan is hier zeker niet de aangewezen toegang voor; het werkt veel beter als die ziektekiemen gewoon op de natuurlijke manier via de neus, mond en ogen binnenkomen. Injecteren via vaccins verstoort de opbouw van een normaal functionerend afweersysteem juist en levert hoogstens tijdelijke immuniteit op, i.t.t. de levenslange immuniteit die natuurlijk doorlopen ziektes opleveren (ref.).

De toename in epidemieën van de bof, mazelen en kinkhoest die we momenteel zien is dus waarschijnlijk eerder een gevolg van de tekortkomingen van de westerse vaccinatieprogramma's dan van een te lage dekkingsgraad ervan, zo concludeerde o.a. de Universiteit van Michigan, VS, na onderzoek (ref.).

Mensen die alleen maar tijdelijk immuun worden, zijn na een aantal jaren immers weer net zo bevattelijk, of door een minder goed werkend afweersysteem zelfs nog bevattelijker voor virussen dan wanneer ze door een natuurlijk verloop levenslang immuun geworden waren.


Overkill aan ziektekiemen

Het Rijksvaccinatieprogramma zet daarnaast nog enkele stappen verder de verkeerde kant op. Op één of andere manier is ooit het idee ontstaan dat het goed voor een kind is om in zijn eerste levensmaanden de ziektekiemen van meerdere ziektes tegelijk ingespoten te krijgen. Er is echter één probleem: het is nog nooit aangetoond dat dit effectief is (ref.).

Sterker nog, het is juist al vaak aangetoond dat het overbelasten van het nog onvolgroeide afweersysteem bij kinderen van zo'n jonge leeftijd leidt tot allerlei problemen, vooral in de hersenen (ref.).

Dr. Hans Moolenburgh

Dr. Hans Moolenburgh (1925 - 2018)

Dr. Hans Moolenburgh uit Haarlem was een oude rot in het vak die altijd veel kinderen behandelde in zijn praktijk (ref.). Hij zag de hele vaccinatiebeweging opkomen en verwoordde het als volgt (ref.):

"Vanaf de zesde week, als het kind nog een onrijp immuunsysteem heeft, enten wij 6-7 ziektes tegelijk in. Wat gebeurt er dan? Dan krijgen we, voor zover dat al mogelijk is, geen normale reactie van het immuunsysteem, maar dat immuunsysteem raakt in paniek. Dat gaat exitocinen aanmaken. Dat zijn ontstekingsstoffen die door het hele lichaam ontstekingen kunnen geven.

Eén van de gebieden waar dat zeer sterk gebeurt, is een ander gebied dat nog niet rijp is bij baby's van zes weken, dat zijn de hersenen. In de hersenen zitten zogenaamde gliacellen, dat zijn geen zenuwcellen maar hulpcellen, en die gaan en masse bemiddelen dat er exitocinen worden gemaakt. Dus dan krijg je ontstekingen in de hersenen.

Pas veel later komt de narigheid op gang. Dan merk je dat het kind ADHD heeft, concentratiestoornissen op school, of andere dingen, autisme, kortom, die hersenen hebben op hun donder gehad."


Schadelijke toevoegingen

Daarbij wordt er door de farmaceutische industrie ook nog eens een hele reeks aan lichaamsvreemde stoffen toegevoegd aan vaccins (ref.). Zoals conserveermiddelen en zogenaamde adjuvanten, oftewel stoffen die de immuunrespons van het lichaam moeten versterken.

Maar die kunnen eveneens schadelijk zijn, met name voor ons zenuwstelsel (ref.). Het gaat om stoffen als:

 • 2-fenoxyethanol (2-PE, antivries)

 • aluminiumfosfaat

 • aluminiumhydroxide (ref.)

 • monofosforyllipide A (MPL in AS04)

 • bovine serumalbumine (BSA, of Fraction V)

 • calciumchloride (E-nummer 509)

 • 4-dimethylaminopyridine (DMAP)

 • difterietoxoïde

 • DL-α-tocoferol

 • Eagle's minimal essential medium (EMEM)

 • fenol

 • formaldehyde (ref.)

 • gelatine gehydrolyseerd (E-nummer 441)

 • gluteraldehyde

 • glyceraldehyde-3-fosfaatdehydrogenase (GAPDH) promoter

 • glyfosaat (Roundup) (ref.)

 • GMO's (ref.)

 • kaliumchloride (KCl, E-nummer 508)

 • kaliumfosfaten

 • lactose

 • magnesiumchloride (E-nummer 511)

 • magnesiumsulfaat (E-nummer 518)

 • mannitol (E-nummer 421)

 • medium 199 met zouten van Hanks

 • mononatrium L-glutamaat (MSG, E-nummer 621)

 • natriumbicarbonaat (NaHCO3, E-nummer 500ii)

 • natriumchloride

 • natriumdiwaterstoffosfaat (E-nummer 339i)

 • natriumfosfaat

 • neomycine / neomycinesulfaat

 • non-typable Haemophilus influenzae proteïne D (NTH1)

 • octoxynol 10, Triton X-100, octoxynol-9

 • pertactine (PRN)

 • polymixine B sulfaat

 • polyribosylribitolfosfaat (PRP)

 • polysorbaat 80 (E-nummer 433)

 • sorbitol (E-nummer 420)

 • squaleen

 • streptomycine

 • sucrose (E-nummer 444)

 • thiocyanaat

 • tetanustoxoïde

 • zoutzuur (E-nummer 507)


Bovendien zit er qua restanten uit de cultuurbodems, dus de plek waar de virussen opgekweekt zijn, vaak nog het volgende in:

 • kippenembryo’s

 • WI-38 en MRC-5 menselijke diploïde longfibroblasten (van geaborteerde baby's)

 • apenniercellen (Vero-cellen)

 • gistcellen (saccharomyces cerevisiae)

 • insectencellen (Trichoplusia ni)


Daarnaast toonde Italiaans microscopisch onderzoek aan dat vaccins vol zitten met schadelijke zware metalen, nanodeeltjes en organisch materiaal van onduidelijke herkomst die niet op de ingediëntenlijst vermeld staan (ref.).

Zo'n spuit bestaat dus feitelijk uit een cocktail van chemische en toxische ingrediënten. Niet voor niets valt er een grote toename in o.a. astma, (kinder-)kanker, wiegendood, kinderleukemie, diabetes, auto-immuunziekten en allergieën te bespeuren onder de bevolking sinds de opkomst van het vaccinatieprogramma (ref.).

De bijsluiter van een vaccin

De bijsluiter van een vaccin

Veel van deze problemen staan vermeld op de bijsluiters van vaccinaties die de fabrikant verplicht is bij te voegen. Zo staat er op de bijsluiter van het DKTP-vaccin gewoon zwart-op-wit dat de inenting ernstige bijwerkingen zoals autisme, wiegendood en neuropathie kan veroorzaken (ref.).

De meeste ouders hebben hier echter geen idee van, en er wordt hen ook niets over verteld als ze op het consultatiebureau hun kind laten inenten. De bijsluiter wordt meestal alleen op verzoek getoond.

Het vreemde is dat het RIVM, die het Rijksvaccinatieprogramma beheert, deze bijwerkingen wel erkent in haar jaarverslagen. Zo staat er te lezen dat er jaarlijks meer dan duizend keer lichte tot ernstige bijwerkingen optreden. In vijf tot tien gevallen overlijdt een kind zelfs direct na de prik (ref.).

Zodra de ouders hierover alarm slaan bij het RIVM, wordt er echter standaard ontkend dat het vaccin hiervan de oorzaak kan zijn. Er lijkt sprake te zijn van een protocol, misschien om het hele programma niet in gevaar te brengen?


"Er is sprake van een doofpotstrategie als het gaat om het melden van echte narigheid na vaccinatie."
- Jannes Koetsier, arts en schrijver, die de jaarverslagen van het RIVM onderzocht (ref.)

Overigens zitten deze schadelijke stoffen niet alleen in kindervaccins, maar ook in de meeste andere vaccins. Artsen en farmaceuten zeggen vaak dat kwik niet meer wordt gebruikt in vaccins, maar onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond dat het conserveermiddel thimerosal (ook wel thiomersal genoemd) voor de helft uit kwik bestaat en dat dit wel degelijk nog voorkomt in bijvoorbeeld de griepprik (ref.).

In de VS heeft de FDA, zeg maar de Amerikaanse voedsel- en medicijnenwaakhond die nauwe banden onderhoudt met de farma (ref.), zelfs goedgekeurd dat er menselijke kankercellen toegevoegd mogen worden aan vaccins. Bezwaren van dokters die vermoedden dat dit wel eens direct zou kunnen leiden tot kanker bij de ontvanger van het vaccin, werden weggewuifd (ref.).

Ook zijn er in de VS schadelijke virussen aangetroffen in vaccins die o.a. neurologische aandoeningen, kanker en chronische vermoeidheid kunnen veroorzaken. Mensen die hierover de noodklok luidden, werden hard aangepakt en zelfs gevangengezet (ref.).

In Amerika gelden er voor vaccins minder strenge regels dan voor andere medicijnen. Daarom worden ze vaak minder goed getest, ze worden snel doorgevoerd als "maatregel voor de volksgezondheid". In de VS krijgen baby's de meeste vaccins, maar is de gezondheid onder kinderen ook het slechtst.

Mensen uit de industrie die op de hoogte zijn van wat er precies in vaccins zit en wat de gevolgen ervan voor de gezondheid kunnen zijn, zien er vaak vanaf om hun eigen kinderen te vaccineren (ref.).

Er is al vaak wetenschapsfraude geconstateerd onder fabrikanten van vaccins. Maar i.t.t. andere maatschappelijke vormen van fraude wordt gesjoemel door de farma meestal slechts licht bestraft. Er wordt hooguit een boete uitgedeeld (die in het niet valt bij de winsten die geboekt worden met de vaccins). Gevangenisstraffen worden er vrijwel nooit opgelegd (ref.).


Dr. Lucija Tomljenovic "Vaccinfabrikanten, farmaceutische bedrijven en gezondheidsinstanties zijn allang bekend met de gevaren van vaccins, maar hebben ervoor gekozen om ze van het publiek te onthouden. Dat is wetenschappelijke fraude, en hun medeplichtigheid suggereert dat deze praktijken tot op de dag van vandaag voortduren."
- Dr. Lucija Tomljenovic, onderzoeksleidster aan de Universiteit van British Columbia (Canada)


Gepromoveerd op vaccinatiebedrog

In 2015 diende een Australische vrouw genaamd Judy Wilyman een proefschrift over vaccinatieprogramma's in aan de Universiteit van Wollongong waar ze studeerde (ref.). Ze stelde onder meer vast dat het medische systeem, aangevoerd door de farma, tot in de hoogste kringen (zoals de Wereldgezondheidsorganisatie) gekenmerkt wordt door belangenverstrengeling.

Ook was er volgens haar "geen sprake van streng toezicht op tegenstrijdigheden in, of evaluatie van, de effectiviteit van vaccinaties voor de bevolking die belangrijke gegevens zouden verschaffen voor wat betreft de effecten op de bevolking."

Daarnaast stelde ze dat de meeste ziekten waarvoor vaccinaties geadviseerd worden, geen serieus risico vormen voor Australische kinderen.

Tot slot concludeerde ze dat de wereldwijde vaccinatieprogramma's die de laatste jaren opgezet zijn tegen bedreigingen zoals de varkensgriep en HPV-infecties bij vrouwen, meer weg hadden van reclamecampagnes voor de farma dan dat er een medische noodzaak toe bestond.

De Australische Universiteit die haar proefschrift kritisch tegen het licht hield, kon niet anders dan haar gelijk geven en haar laten promoveren (ref.).


"Medische autoriteiten liegen nog steeds. Vaccinatie is een ramp voor het immuunsysteem, in feite veroorzaakt het veel ziektes. Onze genetische code verandert door vaccinatie. Over 100 jaar zullen vaccins beschouwd worden als de grootste misdaad tegen de mensheid."
- Guylaine Lanctôt, Canadees arts en schrijfster van het boek "The Medical Mafia" (ref.)


Argumenten gebaseerd op aannames

"Maar kijk wat het ons gebracht heeft!" roepen voorstanders van het vaccinatieprogramma vaak, "Er zijn zoveel ziektes vrijwel uit onze maatschappij verdwenen! Polio, kinkhoest, difterie, noem maar op..."

Het klopt dat die ziektes grotendeels verdwenen zijn, maar men beseft blijkbaar niet dat dat ook al zo was op het moment dat deze ziektes toegevoegd werden aan het programma.

En dat niet het vaccinatieprogramma, maar juist de toegenomen hygiëne in onze maatschappij dankzij beter sanitair en kraanwater hier de oorzaak van was. Waar men vroeger het drinkwater moest halen uit bronnen die door anderen gebruikt werden als was- of badplaats, kreeg men nu de beschikking over schoon water en een goede riolering waardoor veel ziektekiemen geen kans meer kregen (ref.).

Bovendien werd het voedselaanbod beter en meer gevarieerd en kreeg bijna ieder huishouden de beschikking over een koelkast, zodat het eten ook langer goed bleef (ref.).

Daarnaast werden families door betere anticonceptiemiddelen steeds kleiner en deelden ze niet meer constant één ruimte, waardoor men elkaar minder snel aanstak als er één ziek was.

Vaccinatiegrafieken

De ziektes uit het vaccinatieprogramma waren allang op hun retour (Bron: Boek "Vaccination A Parent’s Dilemma" door Greg Beattie)"Kudde-immuniteit" verkeerd begrepen

Voorstanders van vaccinatieprogramma's nemen graag het begrip "kudde-immuniteit" of "groepsimmuniteit" in de mond om het nut van massale inenting te onderstrepen. Hiermee wordt bedoeld dat een groep mensen beter beschermd zou zijn tegen een besmettelijke ziekte als een groot deel van de groep ingeënt is tegen die ziekte.

Het is echter nog nooit bewezen dat het Rijksvaccinatieprogramma op die manier effectief is. Kindervaccinaties zijn bedoeld om het eigen afweersysteem te versterken. Maar een afweersysteem kan om verschillende redenen, zoals een ongezond dieet en toxines (inclusief de giftige toevoegingen in de vaccinaties zelf), verzwakt raken.

Veel bekende virussen, zoals verkoudheid, griep, mazelen en waterpokken verspreiden zich via de lucht. Een virus dat ergens rondwaart, kan de zwakkeren in die groep dus gewoon treffen, of men nou gevaccineerd is of niet.

Temeer omdat vaccins alleen maar gedurende een bepaalde periode bescherming bieden. In tegenstelling tot wanneer een mens ziektes zoals de mazelen op een natuurlijke manier één voor één doormaakt, want dan is hij voor het leven beschermd.

Bovendien bestaan er vaak meerdere varianten van een bepaalde ziektekiem en biedt een vaccin meestal maar bescherming tegen één.

Dat blijkt ook wel in de praktijk, want enkele van de grootste na-oorlogse uitbraken van bijvoorbeeld de mazelen vonden juist plaats in westerse gebieden waar een hoge vaccinatiegraad tegen deze ziekte bestond (ref.). Zoals in 1986 in Texas (VS, 99%) (ref.) en in 2011 in Quebec (Canada, 97%) (ref.).

Vaccinatie-onlogica

Je kunt je afvragen waarom vaccinatie-voorstanders zich überhaupt zo druk maken om een eventuele "kudde-immuniteit", als ingeënte mensen volgens hun eigen redenatie sowieso beschermd zijn.

Vanwaar die bezorgdheid om hun niet-vaccinerende medemens als die daar zelf voor kiest en men er zelf niet slechter van wordt?

Zou dan niet beter gewoon iedereen de vrije keus gelaten kunnen worden?

De term "kudde-immuniteit" is trouwens oorspronkelijk ook helemaal niet bedoeld om de vaccinatiegraad mee te beschrijven. Hij werd in de jaren '20 van de vorige eeuw in het leven geroepen toen onderzoekers vaststelden dat bevolkingsgroepen soms massaal immuun kunnen worden voor een bepaalde ziekte als meerdere personen in die groep de ziekte gehad hebben en er antistoffen tegen ontwikkelden. Moeders gaven hun levenslang actief blijvende antistoffen o.a. via moedermelk door aan hun kinderen en het met elkaar communicerende DNA deed waarschijnlijk de rest.

Met vaccins had die "kudde-immuniteit" niets te maken (ref.). Integendeel, de opkomst van het vaccinatieprogramma verstoorde dit natuurlijke mechanisme juist (ref.).


Verbod op allesbeslissend onderzoek

De hele discussie over al dan niet vaccineren zou in één klap van tafel geveegd kunnen worden als er een groots opgezet, onafhankelijk onderzoek gehouden zou worden naar de effectiviteit van vaccinaties.

Maar dat gebeurt niet. Er wordt nooit gerandomiseerd onderzoek met controlegroep gedaan naar de veiligheid van het vaccinatieprogramma door de toezichthoudende instanties of de industrie. Overigens net zoals er nooit RCT-onderzoek gedaan wordt naar de veiligheid van de conventionele behandelingen bij kanker.

De argumenten die hier vaak voor gebruikt worden zijn dat het "onethisch" zou zijn om de vaccins (en chemo) niet te geven aan de controlegroep. En dat de enorme stijging van autisme onder kinderen in de laatste decennia net zo goed een andere oorzaak zou kunnen hebben, bijvoorbeeld het eten van bespoten groente. Dan zou het, zo stelt men, toch geen zin hebben om de groepen simpelweg in "gevaccineerd" en "ongevaccineerd" te verdelen? (ref.)

Met als gevolg dat men dus liever slechts beperkt onderzochte medicijnen dagelijks aan miljoenen kinderen en patiënten geeft dan dat men eenmalig een grootschalig RCT-onderzoek zou opzetten om voor eens en altijd de grote geclaimde voordelen van deze middelen aan te tonen.


Ook geen evaluatie

Maar, zou je zeggen, dan zou er toch op z'n minst onderzoek gedaan kunnen worden naar de gezondheid van kinderen die door hun ouders uit principe of geloofsovertuiging niet gevaccineerd zijn t.o.v. kinderen die wel gevaccineerd zijn?

Maar ook dat wil de farma, die vrijwel al het medisch-wetenschappelijk onderzoek in de wereld aanstuurt en bekostigt, niet. Zij verdienen jaarlijks miljarden aan de verkoop van vaccins (ref.), dus zij hebben niets te winnen bij zo'n onderzoek.

De Amerikaanse CDC (een overheidsinstantie die zich met de verspreiding van ziektes bezighoudt) liet in 1999 wel een grote review uitvoeren van alle beschikbare medisch-wetenschappelijke data om de algemene gezondheid van gevaccineerde en niet-gevaccineerde kinderen met elkaar te vergelijken (ref.).

Maar de uitkomst hiervan viel zo dramatisch negatief uit voor de gevaccineerde kinderen, dat men besloot om het vaccinatieprogramma niet in gevaar te brengen en de resultaten alleen te delen met vier vaccinfabrikanten. Pas in 2019 kwam de studie via een WOB-verzoek boven water, maar de reguliere media besteedden hier nauwelijks aandacht aan.

Verder zijn er alleen hier en daar wat kleine onafhankelijke onderzoeken gehouden, en daar bleek eveneens uit dat niet-gevaccineerde kinderen gezonder waren dan gevaccineerde (ref.). Ze hadden minder last van autisme, huidirritaties, eczeem, hyperactiviteit, epilepsie, leermoeilijkheden, allergieën of hoofdpijn.

Zelfs bij ziektes waartegen de vaccinaties bescherming zouden moeten bieden, waren de cijfers bij ongevaccineerde kinderen beter dan bij gevaccineerde.


God's blunder


Vaccinatieschade kan verholpen worden

Gelukkig hoeft vaccinatieschade niet permanent te zijn. Er zijn verschillende manieren om de schadelijke stoffen die ooit via een vaccin ons lichaam binnengekomen zijn, er weer uit te krijgen (ref.). De resultaten kunnen soms verbluffend zijn.

Dr. Hans Moolenburgh hierover (ref.):

"Je kunt iets doen aan de bijverschijnselen van entingen. Je kunt nosoden geven (ref.). Dat zijn homeopathische middelen die gemaakt zijn uit de vaccins. Die geef je vier dagen achter elkaar en dat bleek een echte uitkomst.

Je zag al die kinderen met chronische klachten weer opknappen. Ik wist niet wat ik zag. Ik heb zeer veel kinderen met die nosoden zien genezen. Bovendien bewees ik met het genezen van deze kinderen dat deze ziektes inderdaad het gevolg waren van de entingen.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Nederlandse regering de apotheken al snel verbood om deze nosoden te verkopen. Gelukkig verkoopt de Hahnemann Apotheek ze nog wel."

Overigens is het voor patiënten vaak niet mogelijk om deze nosoden zelf bij de apotheek te bestellen. En dat is ook niet echt wenselijk, omdat er vele verschillende nosoden bestaan voor verschillende aandoeningen. Het beste is om hiervoor bij een homeopaat te rade te gaan. Hij mag die nosoden wel verstrekken.

Maar niet alleen nosoden kunnen helpen om te ontgiften van schadelijke vaccin-ingrediënten, ook het innemen van veel vitamines, mineralen en stoffen die de eigenschap hebben om zware metalen aan zich te binden (zoals zeoliet, pectine, koriander en ethyleendiaminetetra-azijnzuur (EDTA)), kan een wereld van verschil maken.

Vooral als dit gecombineerd wordt met het schrappen van bepaalde stroffen uit het dieet, zoals gluten (die veel in graan- en tarweproducten zitten) en caseïne (een dierlijk eiwit dat veel in melk en zuivelproducten voorkomt) (ref.).

Er bestaan samengestelde therapieën zoals de CEASE Therapie die een homeopathische behandeling combineren met een aangepast dieet, een ontgiftingskuur en soms ook een orthomoleculaire behandeling. Ook hier worden goede resultaten mee geboekt (ref.).

Kinderen met autisme door vaccinatieschade hebben vaak ook darmproblemen (ref.), waardoor voedingsstoffen uit hun voedsel soms niet goed opgenomen worden. In dat geval kunnen supplementen uitkomst bieden.

Voor het herstellen van de darmflora kunnen probiotica goede resultaten opleveren.

Ook antimycotica (geneesmiddelen met een schimmelwerende werking) kunnen helpen, omdat deze kinderen vaak last hebben van schimmels in de darmen die schadelijke stoffen produceren.

Jenny McCarthy met haar voorheen autistische zoon Evan

Jenny McCarthy met haar voorheen autistische zoon Evan

Al deze maatregelen moeten voor langere tijd volgehouden worden, vaak wel minstens 6 tot 12 maanden, omdat verbeterende symptomen van autisme vaak weer kunnen verslechteren als er gestopt wordt met de kuur.

Veel bewuste ouders, waaronder de Amerikaanse presentatrice Jenny McCarthy (ref.), hebben hun door vaccins beschadigde kinderen al op deze manier behandeld en zo weer een normaal functionerend kind teruggekregen.

Dat dit over het algemeen hoogopgeleide vaders en moeders zijn die zelf graag dingen uitzoeken, mag nauwelijks een verrassing heten (ref.).


Verslag van een weigerouder

Aangezien het nut van het vaccinatieprogramma over het algemeen nog steeds als een vaststaand feit beschouwd wordt, twijfelen veel ouders die horen over de schaduwkant van kindervaccinaties over wat ze moeten doen met hun kind (ref.).

Wij kwamen een artikel tegen op de website Vaccinvrij.nl van een moeder die tevens arts is en haar twijfel en bewustwording over vaccins stap voor stap beschrijft. En ook wat de gevolgen waren van die stappen.

Wij denken dat veel twijfelouders zich hierin zullen herkennen en er misschien iets aan zullen hebben. Om te voorkomen dat dit mooie stuk ooit van het web verdwijnt, hebben we het hier even gekopieerd, met onze dank aan Door Frankema, de schrijfster.


KankerVerslagen


Home Home      Inhoudsopgave Inhoudsopgave     

Referenties (ref.)

 1. Del Bigtree Discusses Vaccine Safety at The Truth About Cancer LIVE 2017 in Orlando. Link werkt niet meer? Misschien staat hij nog ergens anders op YouTube. [ terug naar boven ]

 2. Medisch scheikundige geeft drie redenen waarom hij zijn kinderen niet laat vaccineren.

   • Vaccines Destroy Immune Balance Through Abnormal Route Of Entry & Toxic Ingredients. Link werkt niet meer? Misschien staat hij nog ergens anders op YouTube. [ terug naar boven ]

 3. Routinematige vaccinaties beschermen maar 10 jaar. [ terug naar boven ]

 4. HSM TV dialoog 'De Waarheid over Vaccinaties' 3 uur COMPLEET!. Link werkt niet meer? Misschien staat hij nog ergens anders op YouTube. [ terug naar boven ]

 5. 22 Medical Studies That Show Vaccines Can Cause Autism.

   • Do aluminum vaccine adjuvants contribute to the rising prevalence of autism?.

   • 68 Studies supporting vaccine/autism causation.

   • 124 Research papers supporting Vaccine/Autism Causation.

   • ´Vaccins wel degelijk oorzaak van autisme´. [ terug naar boven ]

 6. Genezen is iets anders dan ziekten wegdrukken. [ terug naar boven ]

 7. NVKP lezing dr Hans Moolenburgh 2012 (fragment op 42:00). Link werkt niet meer? Misschien staat hij nog ergens anders op YouTube.

   • “Vaccinatiebeleid sinds de Tweede Wereldoorlog”, 21 april 2012, Lezing dr. H.C. Moolenburgh op de ALV van de NVKP [PDF-document]. [ terug naar boven ]

 8. List of vaccine ingredients - Wikipedia.

   • GIF IN KINDERVACCINATIES.

   • Vaccins barstensvol gevaarlijke deeltjes. Als je dit weet denk je wel twee keer na voordat je ze in je kinderen laat spuiten.

   • Vaccins bevatten onafbreekbare gifstoffen (en doen niet waarvoor ze zijn bedoeld). Onderzoeksgroep doet bizarre ontdekking. [ terug naar boven ]

 9. Dirty Vaccines: Every Human Vaccine Tested Was Contaminated With Metals and Debris in New Study.

   • Studies. [ terug naar boven ]

 10. Schokkend hoge concentraties aluminium in brein autisten. Deze wetenschappers wijzen op link met vaccins. [ terug naar boven ]

 11. FORMALDEHYDE IN VACCINS – EN HET ONDERZOEK DAT NIET NAAR BUITEN MAG KOMEN. [ terug naar boven ]

 12. FDA Hides Information on Glyphosate in Vaccines. [ terug naar boven ]

 13. Biologische medicijnen zijn helemaal niet biologisch. [ terug naar boven ]

 14. Dirty Vaccines: Every Human Vaccine Tested Was Contaminated With Metals and Debris in New Study. [ terug naar boven ]

 15. “Never Has There Been A Safe Vaccine. Never Will There Be A Safe Vaccine” – Dr. Suzanne Humphries..

   • 50 Reasons NOT to Vaccinate Your Children.

   • Global Health News Episode #5 (fragment op 14:40). Link werkt niet meer? Misschien staat hij nog ergens anders op YouTube.

   • Hear This Well: Breaking the Silence on Vaccine Violence. [ terug naar boven ]

 16. Wat vaccinbijsluiters -tussen de regels- vertellen..!. [ terug naar boven ]

 17. De Doofpot van het Rijksvaccinatieprogramma – hoe de overheid omgaat met meldingen van ernstige bijwerkingen van vaccins. [ terug naar boven ]

 18. “Griepvaccin bevat gevaarlijk veel kwik”.

   • Een griepprik? Daar zit wat in; daar zit dit in..!. [ terug naar boven ]

 19. Veel FDA-medewerkers met belangenconflict. [ terug naar boven ]

 20. Farmaceuten maken vaccins van menselijke kankercellen. [ terug naar boven ]

 21. Wetenschapper ontdekt dat vaccins ons kapotmaken. In deze schokkende video onthult ze hoe Big Pharma haar vervolgens kapotmaakte. [ terug naar boven ]

 22. Former Salesman For Vaccine Maker Merck & Co. Wouldn't Vaccinate His Son. Link werkt niet meer? Misschien staat hij nog ergens anders op YouTube.

   • Former Merck Rep Says Mandatory Vaccination Is For Profit and Not Public Health. Link werkt niet meer? Misschien staat hij nog ergens anders op YouTube. [ terug naar boven ]

 23. Yet another vaccine researcher caught faking research; vaccine industry riddled with scientific fraud. [ terug naar boven ]

 24. A critical analysis of the Australian government’s rationale for its vaccination policy. [ terug naar boven ]

 25. Australische vrouw promoveert op het ontmaskeren van de vaccinatie-industrie. [ terug naar boven ]

 26. The Myth of Vaccination. [ terug naar boven ]

 27. Vaccines Did Not Save Us – 2 Centuries Of Official Statistics. [ terug naar boven ]

 28. Zijn ziektes eigenlijk wel uitgeroeid door middel van vaccins? De onvertelde waarheid over vaccinatie.

   • GIF IN KINDERVACCINATIES. [ terug naar boven ]

 29. Vaccine makers spend millions every year pushing the public to believe that vaccines create immunity and save lives… but do they?. [ terug naar boven ]

 30. Measles outbreak in a fully immunized secondary-school population.. [ terug naar boven ]

 31. Largest measles epidemic in North America in a decade--Quebec, Canada, 2011: contribution of susceptibility, serendipity, and superspreading events.. [ terug naar boven ]

 32. What is “Herd Immunity” and How Does It Affect You & Your Children?. [ terug naar boven ]

 33. Vaccination Destroys Natural Herd Immunity and Weakens The Population. Link werkt niet meer? Misschien staat hij nog ergens anders op YouTube. [ terug naar boven ]

 34. HET ONTBREKENDE BEWIJS! – PRODUCERS VAN DE FILM ‘THE GREATER GOOD’ BEVRAGEN DE HOOGSTGEPLAATSTE VACCIN-AMBTENAAR IN USA. [ terug naar boven ]

 35. GlaxoSmithKline tops its peers with $7.16B in 2017 vaccine sales. [ terug naar boven ]

 36. Fully Vaccinated vs. Unvaccinated — Part 1 (de volgende hoofdstukken zijn via de zoekfunctie te vinden). [ terug naar boven ]

 37. Studies comparing vaccinated to unvaccinated populations.

   • Vaccinated and Non-Vaccinated Children's Data Survey Results - VANVCD.org.

   • Gevaccineerde kinderen zijn zieker. Dit overtuigende bewijs toont het aan.

   • BOMBSHELL: STUDY PROVES UNVACCINATED CHILDREN ARE HEALTHIER.

   • Studies Prove Without Doubt That Unvaccinated Children Are Far Healthier Than Their Vaccinated Peers.

   • Vaccination and Health Outcomes: A Survey of 6- to 12-year-old Vaccinated and Unvaccinated Children based on Mothers’ Reports.

   • As An Unvaccinated Child He Was Healthier Than His Vaccinated Friends. Link werkt niet meer? Misschien staat hij nog ergens anders op YouTube. [ terug naar boven ]

 38. A Gentle Vaccine Detox For Children.

   • Corine Von Burg - Omdat meerdere mensen mij hebben gevraagd hoe.... [ terug naar boven ]

 39. NVKP lezing dr Hans Moolenburgh 2012 (fragment op 57:40). Link werkt niet meer? Misschien staat hij nog ergens anders op YouTube.

   • “Vaccinatiebeleid sinds de Tweede Wereldoorlog”, 21 april 2012, Lezing dr. H.C. Moolenburgh op de ALV van de NVKP [PDF-document]. [ terug naar boven ]

 40. NOSODEN EN ISOPATHIE. [ terug naar boven ]

 41. AUTISM RECOVERY: Treat the Known Medical Problems - Dr. Andrew Wakefield. Link werkt niet meer? Misschien staat hij nog ergens anders op YouTube. [ terug naar boven ]

 42. CEASE Therapie .

   • AUTISM: Recover Health With Homeopathic Detox CEASE Therapy. Link werkt niet meer? Misschien staat hij nog ergens anders op YouTube. [ terug naar boven ]

 43. The MMR Vaccine, Autism, Gastrointestinal Problems and The Lancet Paper by Dr. Andrew Wakefield. Link werkt niet meer? Misschien staat hij nog ergens anders op YouTube. [ terug naar boven ]

 44. Jenny McCarthy talks to CNN on how she cured her sons Autism caused by VACCINATIONS!. Link werkt niet meer? Misschien staat hij nog ergens anders op YouTube.

   • Jenny McCarthy: My son's recovery from autism. [ terug naar boven ]

 45. “Intelligente ouders weigeren vaccinaties”.

   • RIVM: 2 miljoen tegen vaccinatietwijfel. [ terug naar boven ]

 46. 'Over nadelen vaccinatie wordt veelal gezwegen'.

   • Mom Discovers Horrors Of Vaccination and Decides Not To Vaccinate. Link werkt niet meer? Misschien staat hij nog ergens anders op YouTube. [ terug naar boven ]
Geholpen met deze informatie?
Je helpt ons met een kleine donatie Hartelijk Dank!!
Mail ons even voor de juiste gegevens svp.© KankerVerslagen.nl | 24 juli 2024 | Contact